Moped klass 1


DSC_0215Moped klass 1 (EU) körkort AM

Vår grundkurs är på minst 16 timmar och kostar 4900:- har teoriundervisningen förlagd till fredag 17-20, lördag 8.30-18 och säkerhetsgenomgången och körning i körgård söndag fm / em samt körning i trafik måndag eller tisdag kommande vecka. Eller efter överenskommelse.

Vid behov för eleven delta i extra körning.
Och obegränsat antal teorilektioner utan extra kostnad.

Teoriundervisningen bedrivs med max 16 elever och 1 lärare. Körgårdsträningen med 4 elever / lärare.
Bromsövningarna med 1 elev och minst 1 lärare.
Trafikkörningen med 1 elev och 1 lärare.

Då vi arbetar för högsta möjliga säkerhet och säkerhetstänk, ser vi till att alla elever har hjälm, ryggskydd, mc-handskar och varselväst vid all körning i skolans regi.
Varselvästen behåller eleven efter avslutad kurs.

Det ingår böcker från STR, internetfrågor samt varselväst.
Lån av moped, hjälm, ryggskydd och mc-handskar.

Vid söndagens säkerhets och tekniska genomgång önskar vi att förälder eller annan vuxen deltar om eleven är under 18 år, och gärna under hela körgårdsträningen också.

Teoriundervisningen sker i vår lokal på Olshammarsgatan i Hagsätra. Körgårdsträningen på Opus bilprovning i Högdalens industriområde samt trafikkörningen i förorterna runt denna med start i Tallkrogen.

Undervisningen utförs av Transportstyrelsen godkända utbildare.

OBS! Anmälan måste göras av myndig person, och KÖRKORTSTILLSTÅND bör anskaffas från transportstyrelsen innan kursstart.

fotokursmopedskolan30